Pokyny pro ochrannou
známku Biscoff

Tyto pokyny byly vytvořeny, aby vám pomohly pochopit, jak můžete využít značku Biscoff® a zároveň zajistit integritu našich značek a ochranných známek.

Těší nás, že ve svých receptech rádi pracujete s pomazánkou Biscoff® a sušenkami, abyste potěšili své zákazníky. Rádi bychom vás informovali, že Biscoff® je registrovaná ochranná známka společnosti Lotus Bakeries. Používání produktů Biscoff® při přípravě vašich receptů vás automaticky neopravňuje k používání ochranné známky Biscoff®, jako jsou loga, design a vzhled a styl ve vaší komunikaci.

Jak je však uvedeno v těchto pokynech („Pokyny“), určité způsoby použití jsou povoleny společností Lotus Bakeries, takže můžete použít název značky Biscoff®, abyste mohli těžit z její síly a uznání. Tyto Pokyny platí celosvětově a mají za cíl odkazovat na sušenky Biscoff, pomazánku, polevu jako na charakteristickou přísadu vašeho výrobku.

 

Požadavky na produkt

Značku Biscoff® a určité prvky ochranné známky můžete používat pouze za podmínek, že:

a) ve svém receptu (dále jen „Výrobek“) používáte pouze skutečné ingredience Biscoff®.

a,

b) respektujete pokyny pro ochrannou známku Biscoff® uvedené níže.

Výrobek musí být připraven a vyroben výhradně na vašem místě prodeje ve zdravém a bezpečném prostředí, v souladu se všemi platnými zákony, normami a předpisy. Produkt musí být vyroben na místě a prodán do 48 hodin od jeho výroby. Výrobek musí obsahovat originální ingredience Biscoff®.

 

Pokyny pro ochranné známky Biscoff®:

1. Správné pojmenování a popis produktu

Naše značky jsou pro Lotus Bakeries velmi důležité. Biscoff je značka podporovaná Lotusem. Pokud byste chtěli používat naši značku, musíte používat Biscoff a ne Lotus nebo Lotus Biscoff.

Můžete provádět následující:

• Značku Biscoff® můžete použít pouze pro referenční účely k informování spotřebitele, že váš výrobek je vyroben z jedné nebo více ingrediencí Biscoff. Můžete tak učinit pomocí popisu jako „vyrobeno s, naplněno s, zdobeno s…“.

• Po Biscoffu musíte vždy uvést, která ingredience Biscoff se používá (např. sušenka, pomazánka, poleva).

              • Značka Biscoff musí být vždy napsána velkým „B“ a za ní musí následovat znak registrované ochranné známky ®

Z důvodu ochrany integrity naší značky však nemůžete Biscoff používat nebo začlenit přímo do názvu svého výrobku. Lotus Bakeries vám také nemůže dovolit vytvořit smyšlený název výrobku nebo použít jakoukoli slovní hříčku, která zahrnuje Biscoff (úplnou nebo částečnou), protože to může poškodit naši značku Biscoff.

Trademark Biscoff

2. Komunikace v menu

Při vizualizaci výrobku vyrobeného pomocí Biscoff v komunikaci v menu (např. jídelní lístek, zobrazení menu, totemy ….) poskytujeme následující pokyny:

 • Ochranná známka Biscoff musí být vždy napsána velkým „B“ a za ní musí následovat znak registrované ochranné známky ®
 • Po Biscoffu musíte vždy uvést, která přísada Biscoff se používá (např. sušenka, pomazánka, poleva).
 • Logo Biscoff nebo jakákoli jiná značková aktiva nelze použít.
Trademark Biscoff

3. Komunikace v obchodě

 • Je povoleno vystavovat sklenice pomazánky Biscoff®, lahve s polevou Biscoff® nebo balení sušenek Biscoff®, které jsou uloženy na místě nebo se používají k přípravě výrobků v obchodě.
 • Použití množství sklenic, lahví balení Biscoff®, které neodpovídá skutečnému použití pro přípravu výrobků a slouží tak jako reklamní materiál na prodejně, není povoleno. Nelze je použít výhradně pro výzdobu prodejny. Rovněž není dovoleno používat nadměrné množství obalů Biscoff® jako vystavení, než aby bylo určeno pro skutečné použití.
 • Použití reklamních materiálů obsahujících logo Biscoff® není povoleno, pokud je neposkytne Lotus Bakeries.
Trademark Biscoff

4. Fotografie výrobku

 • Zde máme na mysli fotografování vašich výrobků, které se používá výhradně pro komunikaci v menu, komunikaci v obchodě nebo na účtech vaší firmy na sociálních sítích.
 • Ikonické sušenky Biscoff nebo sklenice na pomazánku Biscoff lze použít při fotografování, pokud to představuje způsob podávání výrobku nebo množství ingredience, které se skutečně používá.

          o Příklad 1: sušenku Biscoff® můžete použít vedle šálku kávy nebo na muffin, pouze pokud je takto podáváte svým zákazníkům

          o Příklad 2: můžete použít sklenici Biscoff® vedle donutu, pokud jste jako přísadu použili pomazánku Biscoff®. Jedna sklenice by měla stačit, více ne.

 • Biscoff® sušenka nebo obal nelze pozměňovat/měnit/upravovat.
 • Nemůžete použít žádnou ilustraci nebo vykreslení produktu.
 • Loga Biscoff® nebo jakákoli jiná aktiva značky Biscoff nelze do fotografie upravovat.

Výše uvedené pokyny pro fotografování potravin se nevztahují na vizuály používané pro obalové materiály.

Trademark Biscoff

Jako poznámka na závěr

Společnost Lotus Bakeries může tyto Pokyny kdykoli změnit nebo zrušit podle vlastního uvážení. Změny budou zveřejněny na tomto webu. Souhlasíte s tím, že budete vázáni nejnovější verzí těchto pokynů zveřejněnou na této webové stránce. Souhlasíte také s tím, že budete dodržovat jakékoli další pokyny pro používání značek, které společnost Lotus Bakeries čas od času zavádí. Doporučujeme vám každých 6 měsíců zkontrolovat tuto webovou stránku, zda nebyly Pokyny změněny nebo staženy.

Používáním našich ochranných známek potvrzujete, že Lotus Bakeries je držitelem těchto ochranných známek a že nebudete napadat, zpochybňovat nebo zasahovat do práv Lotus Bakeries, včetně registrace kdekoli na světě takových ochranných známek (samostatně nebo v kombinaci s jinými prvky) . Berete také na vědomí, že nezneužijete naše ochranné známky ani nezpůsobíte poškození dobrého jména. Jakékoli dobré jméno odvozené z používání ochranných známek Lotus Bakeries přejde ve prospěch a náleží pouze Lotus Bakeries. Nejsou vám udělena žádná další práva, než ta, která jsou zde uvedena.

Lotus Bakeries si vyhrazuje právo kdykoli a dle vlastního uvážení, bez uvedení jakéhokoli odůvodnění, zrušit jakékoli oprávnění k používání značky Biscoff®.

Společnostem, které by chtěly využívat více aktiv, než je povoleno v těchto Pokynech, nebo se chtěly podívat na příležitost co-brandingu, se důrazně doporučuje, aby se spojily přímo s našimi místními týmy Lotus Bakeries a zjistily, jaké jsou požadavky a co obnášejí licenční smlouvy.

Lotus Bakeries reserves the right, at any time and in its sole discretion, without giving any justification, to revoke any authorization to use the Biscoff® brand.

Companies that would like to use more assets than allowed per these Guidelines or to look into the opportunity of co-branding, are strongly encouraged to connect directly with our local Lotus Bakeries teams to see what the requirements are and what the licensing contracts entails.