Riktinjer för
Biscoff®-varumärket

Dessa riktlinjer skapades för att hjälpa dig att förstå hur du kan använda Biscoff®-varumärket och samtidigt säkerställa integriteten för våra varumärken.

Va kul att du vill arbeta med vår Biscoff®-kaka samt Spread i dina recept för att glädja dina kunder. Vi vill informera dig om att Biscoff® är ett registrerat varumärke som tillhör Lotus Bakeries. Användningen av Biscoff®-produkter vid tillagningen av dina recept ger dig inte automatiskt rätt att använda Biscoff®-varumärket, såsom logotyper och design i din kommunikation.  

Vissa användningssätt är dock godkända av Lotus Bakeries, där du kan inkludera varumärket Biscoff® för att dra nytta av dess kraft och igenkänning, såvida dessa riktlinjer följs. Dessa riktlinjer gäller över hela världen och avser att hänvisa till Biscoff®-kakor och Spread som en karakteriserande ingrediens i din produkt.

 

ProduKTKRAV:

När kan du använda varumärket Biscoff®? Du får endast använda varumärket Biscoff® och vissa varumärkeselement under förutsättning att du:

1. Endast använder de riktiga Biscoff®-ingredienserna i ditt recept (nedan kallad "produkt").

och,

2. Respekterar riktlinjerna för varumärket Biscoff® som nämns nedan.

Produkten måste beredas och framställas uteslutande inom ditt försäljningsställe i en hälsosam och säker miljö, i enlighet med alla tillämpliga lagar, standarder och förordningar. Produkten måste tillverkas på plats och säljas inom 48 timmar efter tillverkningen. Produkten måste innehålla äkta Biscoff®-ingredienser.

 

Biscoff®- VARUMÄRKETS RIKTLINJER:

1. KORREKT NAMNGIVNING OCH PRODUKTBESKRIVNING

Våra varumärken är mycket viktiga för Lotus Bakeries. Biscoff® är ett varumärke som stöds av Lotus. Om du vill använda vårt varumärke måste du använda Biscoff® och inte Lotus® eller Lotus® Biscoff®.

Du har rätt att göra följande:

 • Du kan använda varumärket Biscoff® på ett hänvisande sätt enbart för att informera konsumenten om att din produkt är tillverkad med en eller flera Biscoff®-ingredienser. Du kan göra det genom att använda en beskrivning som "gjord med, fylld med, dekorerad med...."
 • Efter Biscoff® måste du alltid nämna vilken Biscoff®-ingrediens som används (t.ex. kaka, spread).
 • Varumärket Biscoff® måste alltid skrivas med versalt "B" och följas av en registrerad varumärkesbeteckning ®.

För att skydda vårt varumärkes integritet får du dock inte använda eller införliva Biscoff® direkt i ditt produktnamn. Lotus Bakeries kan inte heller tillåta er att skapa ett påhittat produktnamn eller använda ordlekar som innehåller Biscoff® (helt eller delvis) eftersom detta kan skada vårt varumärke Biscoff®.

Trademark 1.0

2. MENYPRESENTATION

Vid visualisering av produkten gjord med Biscoff® vid kommunicerande och presenterande av menyn (i form av t.ex. menykort, menydisplayer, menytavlor ....) ger vi följande vägledning:

 • Varumärket Biscoff® måste alltid skrivas med versalt "B" och följas av den registrerade varumärkesbeteckningen ®.
 • Efter Biscoff® måste du alltid nämna vilken Biscoff®-ingrediens som används (t.ex. cookie, spread, topping).
 • Biscoff®-logotypen eller andra varumärkestillgångar får inte användas.
Trademark 2.0

3. KOMMUNIKATION I BUTIK

 • Det är tillåtet att visa burkar med Biscoff® Spread eller förpackningar med Biscoff®-kakor som förvaras eller används för tillagning av produkterna i butiken.
 • Det är inte tillåtet att använda en mängd burkar eller förpackningar med Biscoff® som inte motsvarar den faktiska användningen för beredning av produkter och därmed fungerar som reklammaterial i butiken. De får inte användas uteslutande för dekoration av butiken. Det är inte heller tillåtet att använda en överdriven mängd Biscoff®-förpackningar som display snarare än avsedda för faktisk användning.
 • Det är inte tillåtet att använda reklammaterial som innehåller Biscoff®-logotypen om det inte tillhandahålls av Lotus Bakeries.
Trademark 2.0

4. Produktbilder

Med detta hänvisar vi till fotografering av dina produkter som uteslutande används för menypresentation, kommunikation i butik eller på ditt företags konton på sociala medier.

 • Biscoff® ikonisk kaka eller Biscoff® Spread kan användas i fotografering om detta representerar hur produkten serveras eller representerar den mängd ingrediens som faktiskt används
  • Exempel 1: du kan använda en Biscoff®-kaka bredvid kaffekoppen eller på din muffins endast om du serverar den på detta sätt till dina kunder
  •  Exempel 2: du kan använda Biscoff® Spread bredvid er munk om du har använt Biscoff® Spread som en ingrediens. En burk ska räcka, inte mer.
 • Biscoff®-kakan eller förpackningen får inte förändras/ändras/redigeras.
 • Du får inte använda någon illustration eller produktrendering.
 • Biscoff®-logotyper eller andra Biscoff®-varumärkestillgångar får inte redigeras in i fotot.

Ovanstående riktlinjer för livsmedelsfotografering gäller inte för bilder som används för förpackningsmaterial.

Trademark 3.0

ett slutgiltigt riktlinje

Lotus Bakeries kan när som helst efter eget gottfinnande ändra eller återkalla dessa riktlinjer. Ändringar kommer att publiceras på denna webbplats. Du samtycker till att vara bunden av den senaste versionen av dessa riktlinjer som publiceras på denna webbplats. Du samtycker också till att följa eventuella andra riktlinjer för varumärkesanvändning som Lotus Bakeries inför, från fall till fall. Vi rekommenderar att du kontrollerar denna webbplats var 6:e månad om riktlinjerna har ändrats eller dragits tillbaka.

Genom att använda våra varumärken bekräftar du att Lotus Bakeries är innehavare av dessa varumärken och att du inte kommer att bestrida, utmana eller inkräkta på Lotus Bakeries rättigheter, inklusive registrering var som helst i världen av sådana varumärken (ensamma eller i kombination med andra element). Du bekräftar också att du inte kommer att missbruka eller skada våra varumärkens rykte. Eventuell goodwill som härrör från användningen av Lotus Bakeries varumärken kommer endast Lotus Bakeries till godo och tillhör endast Lotus Bakeries. Inga andra rättigheter som anges häri beviljas er.

Lotus Bakeries förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande, utan att ange någon motivering, återkalla tillstånd att använda varumärket Biscoff®.

Företag som vill använda fler tillgångar än vad som tillåts enligt dessa riktlinjer eller undersöka möjligheten till co-branding uppmanas starkt att ta direkt kontakt med våra lokala Lotus Bakeries-team för att se vilka krav som gäller och vad licensavtalen innebär.